1) ¿Qué otros agentes forman parte de vuestra red de colaboradores habituales? ¿cómo se podría optimizar esta red? ¿qué tipo de recursos y estrategias serían necesarias para desarrollar esas mejoras?

A nivell regional d’alta muntanya només hi ha una institució que treballa en xarxa i que té una certa vocació cultural, l’IDAPA.

2) ¿Qué tipo de red o estrategia de relación actualmente inexistente podría llegar a articularse? (relación con instituciones, con festivales, ámbito universitario, sector privado, etc.)

Segurament, agafant un àmbit més gran, també més artificial, com el de la provincia de Lleida, si la Panera com a centre cultural de referència de les comarques de Lleida (prov.), fés una funció de coordinació del sector potser podriem començar a parlar-ne. Però actualment aquest paper és inexistent. Crec que cada iniciativa té prous problemes a resoldre com per no tenir prou temps o clarividència per entendre que si no es va una mica alhora com a sector tots hi perdem.

3) ¿Hay algún hub o punto centralizado para compartir?

Jo crec que no.

Be Sociable, Share!