1) ¿Cómo surge vuestro proyecto, qué objetivos tiene? Centre d'Art i Natura de Farrera és una residència de treball per a artistes i investigadors. És un projecte públic de desenvolupament local gestionat per una associació sense ànim de lucre. Sorgeix ...Read More

1) ¿Tenéis algún proyecto referente (ya sea de la propio ciudad o externo)? En el seu moment vem tenir com a referència el The Tyrone Gothrie Centre d'Irlanda. Actualment, com a residència de treball no en tenim cap. Sabem que la ...Read More

1) ¿Qué tipo de recursos necesita y cómo lo financiáis? Per les inversions va caldre el suport extern (europa, generalitat, diputació) i es pot considerar acabada aquesta etapa. Per la gestió i el dia a dia del ...Read More

1) Describe el perfil de usuario al que se dirige vuestro proyecto (público, usuarios, colaboradores, clientes, etc.) Els residents són el nostre públic principal: dones anglosaxones, mitjana edat i artistes, podria ser un perfil fàcil i de ...Read More

1) ¿Qué otros agentes forman parte de vuestra red de colaboradores habituales? ¿cómo se podría optimizar esta red? ¿qué tipo de recursos y estrategias serían necesarias para desarrollar esas mejoras? A nivell regional d'alta muntanya només hi ha una institució ...Read More